23e Zondag door het jaar C – De keuze om leerling te zijn

Schriftlezingen: Wijsheid 9,13-18b; Filémon 9b-10+12-17 en Lucas 14,25-33

Na een vakantieperiode of na het wisselen van de werkkring of de pensionering, of na een ziekteperiode, maken mensen een nieuw begin, hopelijk met nieuwe moed, nieuw elan en goede voornemens. Zo’n nieuw begin is weleens goed.

Een nieuw begin
De geboortedag van Maria, de boodschap die de engel haar bracht en de geboorte van Jezus, waren een nieuw begin. God maakte dat nieuw begin vaak op een moment dat niemand het verwachtte. Maria’s ouders konden bijvoorbeeld geen kinderen krijgen en toen iedereen dacht dat het niet meer zou lukken, kwam er toch eentje: Maria; zij werd de moeder van onze verlosser, Jezus Christus, een nieuw begin voor de mensheid. Dit gebeurde niet buiten Maria om, zij werd gevráágd en zij heeft “ja” gezegd. Wat daar gebeurde in een onbetekenend en onbekend dorpje in Galilea – niemand wist waar dit gehucht lag – kreeg een cruciale betekenis voor alle mensen en alle tijden.

Als het hopeloos en onbetekenend is…
Ziet U hoe God werkt? Dit gebeurt precies waar alle mensen denken: dat wordt niks meer, dat kan niet meer, dat stelt niks voor. Daar kunnen we Gods werk op het spoor komen. Het gebeurt klein en verborgen! Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Dat maken we natuurlijk zelf ook wel mee: er kan iets heel moois ontstaan uit dat ene woordje “ja” – “ja, ik wil” – dat mensen tot elkaar spreken, als ze helemaal voor elkaar kiezen. Dan komen er beproevingen. Een huwelijk kan verpest worden door die ene keer dat een partner zich diep gekwetst voelde, maar zo’n moeilijke periode – vol pijn en verdriet – kan weer het startpunt worden van iets moois, van een nieuwe ontdekking van elkaar. Soms denkt iedereen: het is over en uit en dan begint het pas, als mensen de genade mogen krijgen om een nieuw begin te kunnen maken!

Vaak begint het klein
Kleine dingen kunnen grote gevolgen hebben. Zo kan er iets heel moois ontstaan uit iets kleins dat we ooit hebben gedaan: een vingerwijzing, een woord, dat we ergens op zijn ingegaan of juist niet, een weg die we zijn ingeslagen, misschien. Al het goede, mooie en waardevolle begint vaak heel klein. Denk niet te gauw dat het niks voorstelt. Een klein kwaad kan gaan wrikken en broeien, ieder mooi zaadje wat we zaaien, kan gaan groeien, zich vertakken. Een klein en mooi begin kan fantastische gevolgen krijgen. Dit brengt met zich mee dat het goed is te reflecteren, te overwegen en de dingen niet zomaar te doen uit wat voor emotie dan ook.

De keuze om leerling te zijn
Dat is wat Jezus ons voorhoudt in het evangelie. Het gaat vandaag over de keuze om leerling van Jezus te willen zijn. Eerlijk gezegd, is er geen andere keuze: Natuurlijk hoop ik dat u “ja” zegt op de vraag of u een leerling van Jezus wil zijn en Jezus wil volgen.

Haten?
Jezus zegt in dat verband dat je je ouders, vrouw, kinderen en je eigen leven moet haten; dat is een Semitische zegswijze om een tegenstelling uit te drukken; het betekent dat je de Heer bovenaan moet plaatsen, dat je niet uit menselijk opzicht of uit sentimentele gevoelens iets kwaads moet gaan doen. Geen vriendjespolitiek of nepotisme! Het wil niet zeggen dat we onze dierbaren letterlijk moeten haten, integendeel: de liefde tot God en de liefde tot de naaste vormen juist de kern van het christen-zijn en van de navolging van Jezus.

Welke roeping?
We zijn dus allemaal geroepen om Jezus na te volgen, maar er zijn vele wegen waarlangs we dat kunnen doen en christen kunnen zijn. Voor ieder van ons heeft God een bepaalde roeping, een bepaalde bestemming, ons leven heeft een doel. Die bestemming en roeping sluiten aan bij onze kwaliteiten, bij de gaven die God ons heeft gegeven, aan de een dit, aan een ander dat. Als Jezus vandaag dus die gelijkenissen vertelt dat je eerst een begroting moet maken voordat je gaat bouwen of af moet wegen of je deze oorlog wel kunt winnen, voordat je die begint, gaat het erover dat het goed is af te wegen of een bepaalde roeping of weg wel voor ons is weg gelegd, want er zijn vele manieren om christen te zijn en Jezus te volgen: is dit iets voor mij?

Weet je het? Ga dan!
Natuurlijk zit er altijd iets onzekers in elke keuze, in ieder echt “ja” dat we spreken. Er zit altijd iets van blind vertrouwen in iedere goede beslissing: “Wat de toekomst brengen moge, Mij geleid’ des Heren hand”. Overweeg het goed, maar wees niet bang… Dus: bezint eer ge begint; ook een klein en onaanzienlijk begin kan prachtige vruchten dragen. Maar wees edelmoedig en laten we ons niet laten leiden door menselijk opzicht.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Jezus kiest zijn discipelen, Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 – 1486, Rijksmuseum

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!