23e Zondag door het jaar A – Op- en aanmerkingen

Schriftlezingen: Ezechiël 33,7-9; Romeinen 13,8-10 en Matteüs 18,15-20

Terecht wijzen?
Op- en aanmerkingen, we krijgen er allemaal mee te maken! In de lezingen van deze zondag krijgen we een dilemma gepresenteerd: de eerste lezing en het evangelie, die qua thema bij elkaar horen, hebben ons laten weten dat we iemand moeten waarschuwen bij verkeerd gedrag, dat we iemand terecht moeten wijzen, die aan het zondigen is. Maar in de tweede lezing konden we horen dat we moeten liefhebben. Als je je naaste liefhebt, heb je de wet vervuld.

Met of zonder scherpe kantjes
Nu hebben we allemaal weer een verschillend karakter. Er zijn mensen die vaak wat scherp uit de hoek kunnen komen; ze waarschuwen wel en wijzen anderen op hun fouten, maar dat komt niet altijd goed over. Ze zijn misschien wel erg kritisch of erg gauw emotioneel en ook de toon is niet altijd plezierig. We kennen allemaal wel zulke mensen en misschien is dit een punt waar we zelf op moeten letten. Je moet van je hart geen moordkuil maken, maar niet alles wat we eruit flappen is altijd liefdevol. Andere mensen zijn heel vriendelijk in hun spreken, wat zij zeggen komt altijd wel redelijk over en o, zo aardig, want alle scherpe kantjes zijn eraf. Maar zijn ze ook helemaal te vertrouwen? Is dat wat ze zeggen ook wat ze denken? Is de verhouding wel eerlijk en oprecht? Sommige mensen zijn vriendelijk en aardig, maar je weet niet wat je aan hen hebt. Zijn ze bang om te confronteren, willen ze door iedereen aardig gevonden worden of willen ze zelf iets te graag goed en perfect voor de dag komen? Wie zal het zeggen… Ook dit soort mensen kennen we allemaal wel en ook hiervan geldt dat dit iets is waar we zelf misschien op moeten letten.

Eerlijk en liefdevol
Jezus en de lezingen van vandaag houden ons vandaag een middenweg voor, die we zouden kunnen samenvatten met: “Je moet de waarheid doen in liefde”. Ons spreken en handelen moet eerlijk zijn en oprecht, wees geen huichelaar. Maar dat spreken en handelen moet tegelijk liefdevol zijn, bedachtzaam en erop gericht geen haat en verdeeldheid te zaaien, maar iemand te winnen. Als we soms geneigd zijn harde woorden te spreken – en dat overkomt ons bijna allemaal weleens – dan komt daar natuurlijk emotie bij te pas. Waarom willen we die harde woorden spreken? Soms is het omdat we onszelf gekwetst voelen, omdat we boos zijn, omdat we ons als mens onvoldoende erkend en gewaardeerd voelen. We houden onszelf voor dat we de zaak waarom het gaat zo belangrijk vinden en dat we daar met kracht voor moeten op komen, maar er spelen ook heel andere gevoelens in mee. Daarom kunnen we beter één of twee dagen wachten als we geneigd zijn harde woorden te spreken. Jezus leert ons vandaag dat als we iemand iets moeten zeggen, als we een aanmerking moeten maken, dat we dat moeten doen om die ander te winnen, dus met een liefdevolle, positieve instelling die ander als broeder of zuster tegemoet gaan en dat we erop bedacht moeten zijn die ander niet voor schut te zetten, dat we ons niet meteen sterk moeten maken met anderen erbij, maar onder vier ogen. Haal er pas – als dat niet lukt – anderen bij.

Met wie praat je erover?
Vaak vinden we dat best wel moeilijk: het is gemakkelijker met twintig anderen erover te praten, dan met de persoon zelf. Zo wordt er veel geroddeld en kwaad gesproken, de wereld is er vol van. Maar het is voor niemand leuk als er over je wordt gepraat en niet met je. Als iemand een op- of aanmerking heeft, hopen we allemaal dat hij of zij dat tegen onszelf zal vertellen en niet tegen het halve dorp. En wijzelf kunnen beter niet in een afweerhouding schieten, beter niet boos of afwerend reageren als iemand een op- of aanmerking heeft, maar die opmerking meenemen en rustig overwegen, open en eerlijk naar onszelf toe.

Bedankt voor je opmerking!
Niemand vindt het bijna leuk als hij of zij een op- of aanmerking krijgt. We horen nu eenmaal liever dat we iets goed en geweldig hebben gedaan. Toch weten we ook dat we er ons voordeel mee kunnen doen, dat we input krijgen en dat die opmerking ons ook voor iets kan behoeden. Juist omdat niemand het heel leuk vindt om een op- of aanmerking te krijgen, moeten we de persoon waarderen die het toch gewaagd heeft om die te maken, zeker als die op- of aanmerking met liefde en respect wordt gemaakt. Laten we proberen liefdevol en respectvol met elkaar om te gaan, zoals Jezus ons heeft geleerd, zonder de waarheid uit de weg te gaan.

† Jan Hendriks

Afbeelding van sainiya via Pixabay

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!