23 zondag door het jaar C – Meelopers en volgelingen

Schriftlezingen: Wijsheid 9,13-18 en  Lucas 14,25-33

‘Wie naar Mij toe komt, moet zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven verfoeien; anders kan hij geen leerling van Mij zijn.’ (Lucas 14,26)

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Hoe kan Jezus zeggen dat je je vader en moeder en je hele familie moet verfoeien? Ook de vertalers hebben het er moeilijk mee. Er staat in de Griekse tekst een woord dat ‘haten’ betekent, maar de boven aangehaalde Willibrordvertaling zwakt het een beetje af. Hoewel, iemand ‘verfoeien’ is ook niet niks. De Nieuwe Bijbelvertaling laat Jezus zeggen dat we moeten ‘breken’ met alles wat ons dierbaar is en volgens de Bijbel in Gewone Taal zegt Jezus dat we alles moeten ‘opgeven’.

Het valt trouwens op dat Matteüs dezelfde uitspraak heeft in andere bewoordingen: ‘Wie meer houdt van zijn vader en moeder dan van Mij is Mij niet waard’ (Matteüs 10,37). Waarschijnlijk moet ‘haten’ bij Lucas zo verstaan worden. Hoe dan ook, duidelijk mag zijn dat Jezus geen moeite doet mensen achter zich aan te krijgen. Juist wanneer Hij veel mensen aantrekt, zegt Hij dat wie zijn leerling wil zijn, alles moet opgeven. Jezus wil geen meelopers, al zijn het er nog zo veel. Hij wil volgelingen, al zijn het er nog zo weinig.

Van zijn volgelingen verwacht Jezus dat ze consequent en met overleg te werk gaan. Met twee beelden maakt Hij duidelijk wat Hij bedoelt. Een aannemer die een hoge toren gaat bouwen, maakt tevoren een begroting, en een generaal die een oorlog plant, telt tevoren zijn manschappen. Als je volgeling van Jezus wil worden, moet je weten waar je aan begint. Als je met Hem meegaat, dan helemaal, met hart en ziel, tot de eindstreep.

Moeder Teresa, die heilig is verklaard, had in India al vele jaren les gegeven aan meisjes uit hogere kringen, toen ze begon te ontdekken hoe de allerarmsten in Kolkata leefden. Ze voelde dat Christus haar riep haar school te verlaten om het werk te starten dat de meeste mensen nutteloos vonden: straatarme en dakloze ouden van dagen helpen waardig te sterven. We zijn gewoon het aantal katholieken te tellen. Ook het Vaticaan doet daaraan mee, maar hoe relatief zijn aantallen. Meelopers zijn er altijd te veel, volgelingen altijd te weinig.

Jan Hulshof s.m.

 

Afbeelding: Cgrape via pixabay