21e Zondag door het jaar C – Zal ik wel naar de hemel gaan?

Schriftlezingen: Jesaja 66,18-21; Hebreeën 12,5-7+11-13 en Lucas 13 22-30

Zijn het er weinig?
Iemand komt naar Jezus toe met de vraag of het weinig mensen zijn die gered zullen worden. Gaan er veel naar de hemel of niet? Het antwoord van Jezus is eigenlijk geen antwoord op die vraag. Jezus zegt: “Je moet je uiterste best doen om binnen te komen”. In ieder geval, laat Jezus weten, helpt het niet om aan de deur te kloppen en te zeggen: “Ik ben die en die, wij zijn bekenden, wij kennen elkaar nog, laat ons dus binnen”. Het gaat niet om status en positie, niet om relaties en niet om vriendjespolitiek, niemand heeft speciale rechten, voor God is iedereen gelijk en de Heer kijkt naar de inhoud, naar wie wij werkelijk zijn, als mens en als christen. Vandaar dat die huisvader in de gelijkenis die Jezus vertelt, tegen de mensen die aankloppen, zegt: “Ga weg van Mij, die ongerechtigheid bedrijft”.

Een arme zondaar
Dit evangelie wordt verbeeld in een oud gebruik bij de begrafenis van leden van de keizerlijke familie van Oostenrijk, waartoe keizerin Sisi en keizerin Zita behoorden. De keizerlijke rouwstoet komt bij de grafkelder, maar de deur is dicht. De ceremoniemeester klopt op de deur; van binnenuit wordt geantwoord: “Wie wenst er binnen te treden?”. De ceremoniemeester antwoordt: “Hare majesteit, de keizerin”. Er volgt geen reactie. Dan gaat de ceremoniemeester al haar mooie titels opnoemen, maar weer blijft het stil aan de andere kant van de poort. Opnieuw klopt de ceremoniemeester aan: “Wie wenst er binnen te komen?”. Dan antwoordt de ceremoniemeester: “Zita, een arme zondares.” Vervolgens zwaait de deur open en mag de rouwstoet binnen gaan.

Als bedelaars…
Ook wij kloppen aan die deur: “Heer, doe open”, maar we kunnen pas door die deur gaan als we onszelf niet te dik en te groot maken, want het is een nauwe deur. In Banneux wordt Maria vereerd als de Maagd der armen, dat wil zeggen: als de Maagd en Moeder van de mensen die eenvoudig zijn en nederig van hart. Zoals Jezus het zelf zegt: de laatsten (de eenvoudigen, de kleinen) zullen de eersten zijn! (vgl. Mt. 19,30; Mc. 10,31; Lc. 13,30). Het is een gedachte die regelmatig terugkomt in de bijbel: je moet eenvoudig en arm zijn om God te kunnen ontvangen. Dus laten we voor God staan en bij Hem aankloppen, zonder pretenties, met een eenvoudig hart, we hebben geen rechten en geen privileges, we staan voor God als bedelaars.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Tumisu via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!