21e Zondag door het jaar B – Ons beeld van God

Schriftlezingen: Jozua 24,1-2a+15-17+18b; Efeziërs 5,21-32 en Johannes 6,60-69

Met geloof en vertrouwen
Toen Maria haar nicht Elisabeth bezocht werd zij door haar begroet met de woorden: “Zalig die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen, wat haar vanwege de Heer gezegd is”. Die woorden mogen wij voor onszelf herhalen, telkens weer opnieuw, want die woorden gelden ook voor ons als wij met geloof en vertrouwen op weg gaan. Staat u voor een onverwachte wending in uw leven, een donderslag bij heldere hemel, die u niet had verwacht of  gehoopt? Krijgt u een slecht bericht van de dokter? Gaat het niet zo lekker? Gebeurt er in uw familie iets naars, is er iets dat U angst aanjaagt? Dan klinken die woorden Die tot Maria werden gesproken – “Zalig die geloofd heeft…” – voor ons als een soort opdracht: Blijf vertrouwen! Verlies het vertrouwen niet!

Twee wegen
Als wij een slecht bericht krijgen, als er iets gebeurt dat we niet hadden gehoopt of gewild, dan staan er voor ons twee wegen open: we kunnen opstandig worden, ons afkeren, onze eigen weg gaan. Soms is dat heel logisch, het is begrijpelijk als we denken: dit is teveel wat nu van mij gevraagd wordt, waarom laat God toe dat  mij dit gebeurt? Waarom wordt mij dit aangedaan? Wie kan dit nog verdragen?

De weg van de “arme”
Toch is er dan ook een andere weg: het is de weg van de “arme” in de zin van het Evangelie en het Oude Testament; dat is de weg van de mens die voor God met lege handen staat, zijn eigen armzaligheid beseft en toch zijn weg wil gaan in hoop en vertrouwen. Omdat God door tegenslag en lijden heen een weg met ons gaat.

Zij gaan weg
In het Evangelie van deze dag nemen veel mensen aanstoot aan Jezus; wat Jezus gezegd had stuit hen tegen de borst en velen vertrekken en verlaten Jezus. Ze houden het voor gezien! We zien het ook in onze tijd overal om ons heen gebeuren: mensen gaan weg, ze verlaten de kerk, die toch zoveel verkeerd doet en zeggen niet te geloven. Toch zijn er ook wonderen om hen heen, dingen en gebeurtenissen die aan het denken zetten Laten we bidden voor de mensen die niet geloven, dat zij in hun ziel door de liefde van God mogen worden geraakt!

Wat voor God?
Die mensen die weglopen in het Evangelie vandaag waren Jezus eigenlijk achterna gegaan omdat Hij hun bij de broodvermenigvuldiging zo goed te eten gaf en omdat Hij hun zieken genas, maar de band met Jezus was niet zo sterk dat zij bleven en vertrouwden, toen dat niet meer aan de orde was. Zij hadden een God gezocht die iets voor hen deed, maar God zoekt ook mensen die iets voor Hem willen doen, die iets willen offeren, iets willen geven, die willen leven voor anderen, voor het heil van de wereld.

Voedsel voor de ziel
Wat had Jezus gezegd waardoor zoveel mensen aanstoot aan Hem nemen en weg gaan? Jezus had gezegd dat ze Zijn vlees en bloed moesten nuttigen, dat Hij het Brood van eeuwig leven is, dat Hijzelf het voedsel is dat hun ziel absoluut nodig heeft. Voor ons wordt dit allemaal heel concreet als Jezus onder ons komt in de heilige Mis met Zijn lichaam en bloed en wanneer we Hem ontvangen in de heilige communie. We krijgen daar kracht ook om te dragen en vrede te bezitten.

† Jan Hendriks

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!