1e Zondag van de Veertigdagentijd jaar C – Werken aan je relatie

Schriftlezingen: Deuteronomium 26,4-10; Romeinen 10,8-13 en Lucas 4,1-13

Alle mensen hebben hun eigen leven, hun werk en bezigheden en heel veel mensen zijn druk. Ze zijn vaak eilandjes, bezig met hun eigen sores, levend in hun eigen bubbel.

Relaties onder druk
Menselijke relaties staan mede daardoor onder druk, het is moeilijk om die goed te houden en nogal wat mensen durven niet te trouwen omdat het zo definitief is, zo’n levenskeuze voor iemand buiten jezelf. Trouw en liefde voor het leven klinken voor hen als “levenslang”. In relaties gebeurt het helaas
dat mensen langs elkaar heen leven met het briefje op de keukentafel dagenlang als enig contact… Mensen worden niet meer zo gauw ergens lid van, gaan niet graag verplichtingen aan en komen niet elke week naar de kerk, ook al voelen ze zich wel katholiek; eenzaamheid is een probleem, de samenleving is minder gemeenschap dan vroeger en meer een samenstelling van individuen. Relaties en het “samen leven” staan dus onder druk.

Geroepen tot gemeenschap
Toch roept ons geloof ons op om mens te zijn met en voor anderen, om gemeenschap te vormen, want een mens is niet geschapen om alleen te zijn, maar te leven als beeld van God die zelf een gemeenschap is van Vader, Zoon en heilige Geest en die met ons mensen een altijddurend verbond is aangegaan.

Relatie is een werkwoord
Iedereen weet rationeel natuurlijk wel dat het niet goed is voor een relatie als mensen hun eigen leven blijven leven, eigen baan, eigen sporten, eigen vrienden, langs elkaar heen. Toch gaat dat vaak zo. Die relatie zal dan veelal verbrokkelen en uiteindelijk niet meer bestaan. Want aan een relatie moet je werken, die vraagt inzet en inspanning, elkaar ontmoeten: relatie is een werkwoord.

Het belang van samenleven
We ervaren hoe belangrijk stabiele relaties zijn: wat doet het een mens bijvoorbeeld goed als hij in een fijn, harmonieus gezin is opgegroeid, dat is een basis voor het leven. Het is vanzelfsprekend ook belangrijk voor de samenleving als zodanig als er samenhang en samenleven is: dat we verbonden zijn met andere mensen, dat er zorg en aandacht is, eenzaamheid en isolement doorbroken worden.

Tijd
Wat kunnen mensen doen om hun relatie een nieuwe impuls te geven en elkaar opnieuw te ontdekken? In ieder geval hoort daar de bereidheid bij om vergeving te vragen en vergeving te schenken. Die nieuwe impuls is regelmatig nodig voor elke relatie. Tijd om te praten, tijd voor liefde en aandacht, tijd om er voor elkaar te zijn, tijd voor een nieuw begin.

De relatie met God
Voor onze relatie met God is dat niet anders. Ook die vervlakt en brokkelt af als we die niet onderhouden en die relatie geen nieuwe impuls weten te geven. De veertigdagentijd gaat over herstel van relatie met God en de naaste, over het loslaten van jezelf als “ik” en “individu”; vasten, gebed en zorg voor de armen staan daarom centraal evenals de vergeving die we vragen in het sacrament van de biecht.

De bekoringen van Jezus
Het beeld dat ons vandaag wordt voorgehouden is dat van Jezus in de woestijn. Hij wordt bekoord en die bekoringen zijn een verleiding om vooral bezig te zijn met zichzelf, met zijn eigen positie als Zoon van God, met zijn macht, met imponeren, daartoe moeten drie bekoringen van de duivel Hem verleiden. Al het aardse is vergankelijk. Ook dat staat in de vastentijd centraal. De Heer Jezus Christus, als koning en verlosser van de wereld aanbeden en bejubeld door de mensen, eindigt als een crimineel: Hij wordt gemarteld, aan het kruis geslagen. Dat wordt zijn ultieme bekoring, beproeving en uitdaging. Het evangelie van de eerste vastenzondag verwijst naar die laatste bekoring door aan te geven dat de duivel zich verwijderde tot de vastgestelde tijd.

Werken aan de relatie
Ook ons zal het niet veel anders gaan: die positie die we bekleden, die sterke gezondheid die we bezitten, die successen die we behalen, zullen we los moeten laten. Alles gaat voorbij. Wat telt een wereldbeker nog als je oud en gebrekkig bent? Het is misschien een mooie herinnering, maar wat werkelijk telt is het spoor van geloof, hoop en liefde dat we achterlaten. De veertigdagentijd nodigt uit om te werken aan de relatie met God en met de mensen. Want we zijn geroepen tot gemeenschap.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Stanley Spencer: Christ in the Wilderness – The Scorpion

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!