1e lustrum Nieuw Sion

Op 29 december is het precies vijf jaar geleden dat Nieuw Sion de sleutel van het kloostercomplex uit handen van abt Alberic mochten ontvangen. Sinds die tijd is er veel gebeurd.

Toen bekend werd dat de monniken abdij Sion zouden gaan verkopen, hebben verschillende groepen, los van elkaar, de mogelijkheden verkend om Sion te behouden voor het oorspronkelijke doel: het leven in dienst stellen van God. Een samenwerking tussen enkele van deze groepen leidde medio 2015 tot de oprichting van de Initiatiefgroep Nieuw Sion. Eind 2015 werd de Stichting Nieuw Sion opgericht.

Met de komst van de Stichting Nieuw Sion is de voormalige abdij plaats gaan bieden aan uiteenlopende activiteiten, met een oecumenisch karakter. Er gebeurt van alles in ons klooster. Er zijn retraites, rondleidingen en bezinningsdagen, maar groepen en individuele bezoekers kunnen ook logeren in het gastenhuis als er behoefte bestaat aan enkele dagen stilte.

De Corona-regels laten een uitgebreide viering niet toe. Daarom komt er een bescheiden viering voor de drie gemeenschappen van Nieuw Sion op de dag zelf. Ook komt er een boek over de afgelopen vijf jaren. De sponsoren krijgen het aangeboden.

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!