18e zondag door het jaar C – Hoe gaat het met je ziel?

Schriftlezingen: prediker 1,2 + 2,21-23 en Lucas 12,13-24

‘Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die voorraden die je hebt aangelegd?’ (Lucas 12,20)

Het oude Saksische erfrecht dat in boerengemeenschappen van Salland, Twente en de Achterhoek nog steeds doorwerkt, stelde dat het boerenbedrijf bij overlijden niet verdeeld mocht worden in steeds kleinere en onhanteerbare stukken. Dat was in Palestina in de tijd van Jezus net zo. Als een boer overleed, kreeg de oudste zoon de grond en tweederde van het roerend goed. Bij conflicten traden rondtrekkende schriftgeleerden – en zo werd Jezus beschouwd – op als een soort rijdende rechter.

Zo komt iemand naar Jezus: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ Maar Jezus wil geen rechter spelen. Het conflict moet opgelost worden, maar daarvoor moet de man bij iemand anders zijn. Jezus is wel bezorgd om de man, maar zijn zorgen gaan in een andere richting. Hij vertelt over een landheer die alleen bezig was met geld verdienen, zo vlug en zo veel mogelijk. Toen hij dacht dat hij het gemaakt had, kreeg hij te horen: ‘Dwaas, nog deze nacht komen ze je ziel opeisen. Voor wie zijn dan al jouw voorraden?’

Dit korte verhaal van Jezus blijft ijzersterk. In 2009, toen de ene bank na de andere over de kop was gegaan, zei paus Benedictus in zijn encycliek Liefde in Waarheid dat de financiële crisis rechtstreeks is veroorzaakt door mensen die alleen maar denken aan het binnenhalen van geld, zo veel en zo vlug mogelijk, en die niet meer weten dat financiële instellingen er zijn voor hun klanten en niet omgekeerd. De niet aflatende berichten over gouden handdrukken en bonussen laten zien dat de woorden van de paus nog altijd actueel zijn.

Nu leef ik niet in een wereld van topsalarissen, bonussen en gouden handdrukken. Trouwens, de meesten van u ook niet, denk ik. Daarom is mijn verontwaardiging misschien ook niet honderd procent eerlijk en speelt bewust of onbewust het gevoel mee dat ik ook zelf wel iets van het grote geld zou willen hebben. Dan gaat het evangelie niet alleen over graaiers en grootverdieners, maar ook over mij. ‘Hoe gaat het met je ziel?’ Het is de enige vraag die Jezus belangrijk vindt.

Jan Hulshof s.m.

Afbeelding: Gerard van Honthorst, 1592-1656,  Oude vrouw, een munt bestuderend bij kaarslicht

 

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!