17e zondag door het jaar C – Bidden

Schriftlezingen: Genesis 8,20-32 en Lucas 11,1-13

Lucas is de enige evangelist die zoveel aandacht besteedt aan het bidden van Jezus. In vers 13 schrijft Lucas dat de Vader de heilige Geest geeft aan wie erom vragen, ook dit is karakteristiek voor Lucas. Bidden om de heilige Geest is volgens Lucas het meest essentiële van ons gebed.
Over het bidden zegt Jezus in deze perikoop: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden.” Als voorbeeld vertelt Jezus een parabel van een man die midden in de nacht brood vraagt aan een vriend. Die zal hem dat geven, zeker als hij herhaaldelijk vraagt. Vrijmoedig vragen wordt beloond, en zelfs aangemoedigd. God is als een Vader die zijn kind niet in de kou zal laten staan.
Een mooi voorbeeld in deze lijn is Abraham, die in de eerste lezing van deze zondag in aanhoudend gebed vraagt om het sparen van de onschuldigen uit Sodom en Gomorra. Tenslotte verhoort God zijn gebed.

Aan het begin van de evangelielezing vinden we het Onze Vader, dat hier door Jezus aan zijn leerlingen wordt gegeven. Het is het meest dierbare en bekende gebed van al zijn volgelingen geworden. Juist in dit gebed komt heel duidelijk aan het licht dat ons gebed niet alleen een appèl is aan God, maar juist ook altijd aan onszelf. We vragen om vergeving, en vergeven zelf ook, we vragen om brood, en delen ons brood. We bidden om Gods Rijk, en brengen het nabij door ons vrij en moedig leven.

(Overgenomen uit Jean Bastiaens, Het woord is mens geworden, Halewijn, 2015)