16e zondag door het jaar A – Wie zijn wij?

Schriftlezingen: Wijsheid 12,13+16-19; Romeinen 8,26-27 en Matteüs 13,24-30

De knechten vroegen hem: ‘Zullen we het onkruid er dan maar uit gaan halen? Maar hij zei: ‘Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst.’ (Matteüs 13,28b-30a)

Onder de mensen rond Jezus zaten vogels van divers pluimage: tollenaars en prostituees en andere lieden die de Joodse wet nauwelijks of niet onderhielden, zo ze die al kenden. De farizeeën zullen Jezus daarop aangesproken hebben. Ze vonden dat het tijd werd om schoon schip te maken. Bij hen, net als bij talloze sekten nu, mocht je alleen meedoen als je een onbesmet blazoen had. In zo´n situatie moet Jezus de parabel van het onkruid en de tarwe verteld hebben.

Net als velen van u weet ik nog dat DDT in de akkerbouw gebruikt werd om schadelijke insecten te verdelgen. Ik dacht altijd dat het heel efficiënt werkte, tot we erachter kwamen dat DDT via de voedselketen ook insecteneters, vogels, dieren en uiteindelijk ook de gezondheid van de mens aantast. Het bestrijdingsmiddel werd in 1973 in Nederland verboden. Goed en kwaad liggen soms zo dicht bij elkaar dat je het kwaad niet kunt uitroeien zonder ook het goede te vernietigen.

Het onkruid met wortel en al uitroeien willen ook de strijders van IS en niet alleen zij, maar allerlei dictators en sterke mannen die zich tot doel gesteld hebben het kwaad van drugs, criminaliteit en zedenverwildering met wortel en al te verdelgen. Maar de landheer uit het evangelie waarschuwt: ‘Jullie zullen met het onkruid ook de tarwe uittrekken!’ Hij wil dat zijn knechten zich verzetten tegen het kwaad, waar ze maar kunnen, dat zeker, maar hij waarschuwt ze voor de pretentie het te kunnen uitroeien.

De Heer van alle dingen weet dat ongeduld vaak uit een troebele bron komt. We willen graag domineren en alles onder controle brengen, ook het kwaad in ons en om ons heen. Maar de Heer is de enige aan wie het oordeel toekomt. Wij kunnen het kwaad bestrijden, niet uitroeien. Wie zijn wij om op de stoel van God te gaan zitten? Geduld hebben we dus nodig, ook in de kerk, zoals Erasmus aan Luther schreef: ‘Ik moet de kerk verdragen tot ik een betere vind. En de kerk moet mij verdragen tot ik een beter mens ben.’

Jan Hulshof s.m.

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!