15e zondag door het jaar A – Met zon in de rug

Schriftlezingen: Jesaja 55,10-11; Romeinen 8,18-23 en Matteüs 13,1-9

‘Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op: honderdvoudig, zestigvoudig, of dertigvoudig.’ (Matteüs 13,8)

Er kan van alles mis gaan met het zaad. Het Woord van God kan verstikken onder de distels van de geldzucht. Het kan terechtkomen op harde rotsgrond van onverschilligheid. Er zijn brutale vogels die met de zaadkorrels aan de haal gaan om er zelf beter van te worden. Maar toen Jezus de parabel vertelde, dacht Hij niet allereerst aan wat mis kan gaan. Hij is geboeid door de zaaier en die straalt optimisme uit. Hij strooit het zaad breeduit, met krachtige tred, de zon in de rug, zoals op het beroemde schilderij van Van Gogh.

Jezus moet deze gelijkenis verteld hebben, toen mensen zeiden dat zijn werk weinig uithaalde en dat er van het rijk Gods niet veel terecht kwam. Hij wees toen naar een boer die aan het zaaien was. ‘Kijk eens naar die boer! Die weet ook wel dat veel zaad niet opkomt, vanwege de distels, de vogels en de harde grond. Toch begint hij ieder jaar opnieuw, omdat hij weet: Het kan zo gek niet gaan of er valt altijd zaad op goede bodem. Zaad dat vrucht zal dragen, dertig-, zestig-, honderdvoudig.’

In Keulen nam mijn medebroeder afscheid van zijn school na vele jaren beroepsonderwijs: moeilijk werk met grote klassen en veel leerlingen met een immigratieachtergrond. De rector had kunnen uitweiden over distels, slechte grond en brutale vogels. Maar dit deed hij niet. Hij zei alleen: ‘Beste collega, je wist dat er in het hart van elke leerling plekken zijn waar de zon niet bij komt. Toch bleef je geloven in elke brugpieper die hier binnenrolde en begon je alle Jahre wieder, vol vertrouwen. Wij zijn er om te zaaien. De oogst is voor later.’

Ik denk dat de parabel van vandaag belangrijk is voor iedereen die zich inzet voor dingen die op het eerste gezicht weinig succesvol zijn, bijvoorbeeld catechese en jongerenpastoraat. Je hoeft niet steeds opnieuw uit te weiden over negatieve dingen in de kerk. Die zijn er genoeg en je loopt er vanzelf tegen aan. De parabel van vandaag zegt me: ‘Ga op jouw manier door met wat Jezus deed: korreltjes goedheid, hoop en solidariteit zaaien. Je hebt de zon in de rug. Jij bent er om te zaaien. De oogst is voor later.’

Jan Hulshof s.m.

Afbeelding: Van Gogh – de Zaaier

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!