14e Zondag door het jaar C – Delen in het lot van een arme

Schriftlezingen: Jesaja 66,10-14c; Galaten 6,14-18 en Lucas 10,1-12+17-20 

Twee aan twee
Sommige gemeenschappen binnen onze Kerk doen letterlijk wat Jezus met de apostelen deed: die werden uitgestuurd twee aan twee, zonder geld, zonder volgepakte koffers, zonder reeds geboekte hotels, alleen met een woord van vrede en hun vertrouwen op God. Zodoende werden de leerlingen helemaal afhankelijk van wat mensen onderweg zouden geven.

Hoe zijn hun ervaringen?
Hoe is de ervaring van gemeenschappen die dat nog steeds zo doen, in onze tijd? Hoe is de ervaring van wie er zo op uit werd gestuurd? Kort samengevat komt die ervaring erop neer dat je het leven zo heel anders beleeft, dan wanneer je geld hebt en je zelf kunt redden. Wie er zo op uit gaat zal afhankelijkheid én vertrouwen ervaren: God is ons meer nabij als wij onszelf niet kunnen redden. Andere ervaringen van de hedendaagse apostelen die zonder bagage en geld op weg gaan, zijn onder meer: rijke mensen sluiten vaak hun hart, de armen staan meer open. Een welvarend persoon, woonachtig in een prachtige woning, met een chique auto voor de deur, deed aan die onzin niet mee. Twee hadden geen onderdak kunnen vinden en tussen de zwervers geslapen. Een zwerver die naast hen had geslapen stond ’s morgens klaar met koffie en een croissant waarvoor hij het geld bij elkaar had gebedeld.

De rijke en de arme
Afhankelijkheid maakt ons klein; en het evangelie leert ons dat we het hemelrijk kunnen binnengaan als we klein zijn als een kind; voor een rijke is dat moeilijk, moeilijker dan het voor een kameel is om door het oog van de naald te gaan! (Mt. 19,24). Wie weet wat het is om in nood te zitten en hulp te krijgen, staat meestal wel open voor de nood van een ander, maar de rijke maakt de hekken rond zijn huis heel hoog met scherpe punten, camera’s en blaffende honden.

Het gebruik van ons bezit
In dat licht is het niet zo vreemd dat er in onze samenleving weinig geloof is. Voor een rijke is het moeilijk… Een rijke kan afgesloten raken van de echte werkelijkheid, gericht zijn op macht en zijn grote bezit, de werkelijkheid van de armen en de mensen in nood staat ver van hem af; hij kan geneigd raken zichzelf tot centrum te maken van het universum. Zo’n rijke wordt zijn eigen god. Maar dat is niet per se zo!
Een rijke kan geestelijk arm zijn en kind en met zijn rijkdom dienstbaar zijn aan een rechtvaardiger wereld en het koninkrijk van God. Er zijn ook mensen die misschien niet rijk zijn, maar zo gehecht aan hun bezit, aan geld en goed, dat dát hun afgod wordt. En er zijn ook nu veel goede mensen die een arm hart behouden ook al zijn ze tamelijk welgesteld. Daar komt het dus op aan: wees arm van hart, arm van geest, door eenvoudig te zijn, open voor het goede en de naastenliefde, open voor God.

Uitgestuurd
De leerlingen van de Heer werden dus uitgestuurd, twee aan twee. Het bekende en vertrouwde laten ze los, menselijke zekerheden laten ze achter. Ze moeten goed doen aan anderen en weldoende woorden spreken: vrede aan dit huis! Dat is alles wat ze te bieden hebben. Ze deden nieuwe ervaringen op. Ze werden niet teleurgesteld. Voor velen van ons is de zomerperiode een kans om een nieuwe ervaring op te doen. Soms zullen we onze afhankelijkheid van de goedheid van andere mensen ervaren, soms vallen onze menselijke zekerheden weg. Dat is tegelijk een kans om open en gevende mensen te worden.

† Jan Hendriks

Foto: photosforyou via Pixabay

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!