12e Zondag door het jaar B – Omgang met angst en emoties

Schriftlezingen: Job 38,1+8-11; 2 Korintiërs 5,14-17 en Marcus 4,35-41

Ervaringen
Vrees en angst spelen een rol in het leven van iedere mens. Dingen die wij in onze jeugd hebben meegemaakt, werken vaak een heel leven lang door. Hoe wij zijn en hoe wij de dingen ervaren, hangen niet alleen af van ons karakter, van de mens die we nu eenmaal zijn, maar ook van allerlei dingen die we hebben meegemaakt. En daarbij spelen angstige ervaringen, moeilijke dingen, waar we niet of niet goed over konden praten, die we niet konden verwerken, vaak een rol.

Onder ogen zien
We hebben dan misschien de neiging om dat weg te stoppen, er zo gauw mogelijk overheen te gaan. Gauw over tot de orde van de dag. Toch kan het zeer goed zijn – als we er geestelijk sterk genoeg voor zijn – om er juist wel op in te gaan en eens te kijken waar die gedachten en gevoelens vandaan komen, wanneer en waar die angst begonnen is. Wat waren de stormen in mijn leven? Uit welke hoek waaide die wind?

Flink zijn?
Soms doet het veel pijn als die dingen weer boven komen. Toch helpt het niet als we zomaar tegen onszelf zeggen dat we flink moeten zijn en niet bang moeten wezen, ons niet aan moeten stellen. Dat is een redelijk argument, maar het gevoel van angst en onzekerheid is niet redelijk, niet verstandelijk, dat zit dieper in ons vastgebakken.

Jezelf gaan begrijpen
Hoe vaak gebeurt het bijvoorbeeld niet dat we eigenlijk wel weten met ons verstand dat iets beter is om te doen of om het juist niet te doen, maar dat ons gevoel ons toch een andere kant uittrekt. Ons gevoel zou dan eigenlijk niet het laatste woord moeten hebben, want het is uiteindelijk heel vervelend om een speelbal van je verlangens en emoties te moeten zijn. Je bent dan niet meer vrij. Als we daarentegen onder ogen mogen zien: dit en dat heb ik meegemaakt, daarom heb ik die gevoelens, die angsten, daarom voel ik me daarin zo klein, dan gaan we onszelf beter begrijpen.

Jezelf aanvaarden
Het helpt dus uiteindelijk niet het weg te drukken en over te gaan tot de orde van de dag, of de gevoelens te overschreeuwen met bravoure. Soms hebben mensen het moeilijk met de geboden van God en gaan vreselijk schelden op de Kerk die deze geboden voorhoudt. Toch is dat niet helemaal reëel. Het beste is als we onszelf gewoon aanvaarden, zoals we zijn, ook met onze kleine kanten, ook met wat we niet of niet zo goed kunnen. Niemand is volmaakt en dat hoef je ook niet te zijn; christen-zijn is juist erkennen dat je niet volmaakt bent en met Gods hulp proberen langzamerhand meer op Jezus te lijken. Als je dat laatste opgeeft, dan gaat het niet goed; als het niet zo goed lukt of je bepaalde dingen niet zo goed kunt overwinnen, dan moet je maar veel geduld hebben met jezelf.

Jezelf toevertrouwen
Dus: eerlijk onder ogen zien dat het zo is, dat je bepaalde moeilijkheden en angsten hebt. Dat is het beste. Dat betekent niet dat je daar de hele dag mee bezig moet zijn. Het is juist weleens goed om afleiding te hebben, zodat we er niet in opgesloten raken. Maar wel met je kleine kanten, met je stormen en angsten naar God toe gaan en alles aan Hem toevertrouwen, want we kunnen het niet alleen, maar Hij kan alles stil en vredig in ons maken.

De apostelen in angst
De apostelen zitten bij Jezus in de boot: het is nacht en het stormt, de golven slaan over de boot. Ze zijn bang en meer nog: ze voelen zich door Jezus in de steek gelaten. Het raakt God niet dat zij in moeilijkheden zijn, ze worden angstig en moedeloos. Toch wenden ze zich tot Jezus En dan wordt alles tenslotte volmaakt stil. Die apostelen waren al zo lang bij Jezus, ze hadden allerlei wonderen meegemaakt, veel van Hem geleerd en dag in dag uit waren ze met Hem opgetrokken.

Rustig verder gaan
Als die apostelen er zo mee tobben, is het dan zo verwonderlijk dat je het er ook weleens moeilijk mee hebt en iets niet zo gemakkelijk kunt overwinnen of overgeven? Onze Lieve Heer heeft daar begrip voor, als je maar verder gaat, je tot Hem wendt en het er niet bij laat zitten.

† Jan Hendriks

Afbeelding: Storm op het meer van Gallilea, Rembrandt, 1633, Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

 

Vier keer per jaar een nieuwe, rijk gevulde Klooster! om even mee op adem te komen.
Nu voor maar € 45!